Sedum

sedum på tak

På grunn av sedumens evne til å tåle langvarig tørke, egner sedum seg spesielt godt på taket. Sedumtak er en viktig brikke for å håndtere regnvann, og er derfor ansett som en av mange tiltak for å redusere belastningen på overvannsnettet i våre byer

Ved anleggelse av sedum benytter vi oss av en standard oppbygging for ekstensive tak, som følger retningslinjene til norsk standard NS3840.

Oppbyggning

sedum tak oppbyggning
  1. Sedum
  2. Sedumjord
  3. Systemfilter
  4. 25mm dreneringselement
  5. Beskyttelsesmatte