Sedum

Sedum er prekultiverte vegetasjonsmatter akkurat som ferdigplen. Sedum dyrkes i matter, og kan brukes på tak, bed eller skråninger. Sedummattene er sammensatt av flere arter og sorter, som sammen danner et tett og frodig vegetasjonsdekke.

Sedum er per definisjon sukkulente stauder som egner seg veldig godt på grønne tak og skrinne plasser. Sukkulenter har væskefylte blader som gjør at de kan lagre mye vann og tåler samtidig langvarig tørke. For at sedummatene skal trives, er det derfor viktig å opparbeide et godt drenerende underlag for å etterlikne deres naturlige vokseplasser.

Ved opparbeidelse av sedum på bakken bruker man godt drenerende masser, eventuelt standardiserte blandinger som vi også produserer.

Ved opparbeidelse av grønne tak med sedum, er det standardiserte dreneringsløsninger hvor vekstmassen/substratet er en viktig nøkkelfaktor for et godt resultat. Sedumtak er en viktig brikke for å håndtere store nedbørsmengder i urbane strøk. Sedum er også en betraktelig bidragsyter til biologisk mangfold, da sedumtak kan være viktig biotoper for både innsekter, fugler og rødlistet arter.

sedum på pall

Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål vedrørende ditt sedumprosjekt!

Produktbeskrivelse

Østfold Gress driver egen sedumproduksjon, samt har kontraktdyrking i utlandet. Sedummattene som dyrkes og selges gjennom Østfold Gress har en bred basis av sorter og arter med en hovedtyngde av arter og sorter som er naturlig tilhørende i Norge.

Sedummattene har ingen plastarmering, og er derfor 100% nedbrytbare, og resirkulerbare. Mattene har en god tetthet og er herdige under Norske forhold. Våre sedummatter har en stamme/ armering av kokosfiber som er et organisk produkt.

Da sedum er ferskvare, anbefaler vi at sedummattene legges samme dag, eller dagen etter levering har ankommet byggeplass. Det er derfor viktig at grunnarbeidet er ferdig, når plantematerialet ankommer.

sedumrull