Sedum

Sedum, også kjent som bergknapp, er utbredt stort sett over alt på den nordlige halvkule. Et kjennetegn på denne plantearten er at de har lav vekst og tykke blader. Mange av artene vokser gjerne på tørre steder med små krav til jordsmonn, f.eks på steingjerder og svaberg.

Hent selv

Du kan komme å hente sedum selv hos oss. Det du trenger er en henger som tåler vekten av gresset. Vi anbefaler at du bruker en boggihenger. Har du ikke en boggihenger selv kan du låne en av oss.

Vi leverer rundt på hele Østlandet.

Ved hjelp av egne lastebiler og innleid transport kjører vi gresset til deg. Lastebilene vi benytter har påhengstruck eller kran, noe som gjør oss allsidig til hver jobb. Vil du ha gresset hjemkjørt kan vi kjøre det hjem til deg. Lastebilene vi bruker er 2.5m brede og 11-18m lang. Dersom det finnes lave bruer, biler i veien eller andre hindringer, må vi gjøres oppmerksom på dette ved bestilling. Det er best hvis du er hjemme for å ta imot ordren. Vi kan også levere hvis du selv ikke er hjemme, da vil sjåfør etter beste evne avgjøre hvor gresset skal plasseres. Østfold Gress tar ingen ansvar for stjeling eller hærverk på gresset fra levering, hvis ikke mottaker er hjemme ved levering. Gresset kan leveres med kran eller påhengstruck. Ved spesielle tilfeller, hvor gress må transporteres eller løftes til vanskelige steder, må vi gjøres oppmerksom på dette ved bestilling Østfold Gress kan levere gress i sekk klargjort for helikoptertransport. Hver sekk tar ca 35stk ruller med gress og veier ca 500-600kg

Østre aker vei 24C
0581 Oslo