Mose

Vi leverer matter av mose høstet fra Island på naturlig grunn av aske og lava.
Mose kan legges på hyttatak, i hagen eller benyttes som naturlig revegeteringsprosjekter i forbindelse med utgravinger.

Leveres som storrull.