Kulestein

Elvestein er dekorative steiner som har ligget i breelvavsetninger siden forrige istid. Gjennom tusener av år, har steinene blitt slipt runde og glatte, og blir stadig et mer populært innslag i grøntanleggene. Elvestein kan benyttes som drenslag rundt husveggen eller langs gesims på tak. Elvestein kan også benyttes som dekkmiddel under busker og trær i bed og skråninger. Steinen har postive egenskaper ved at den ikke har noen kjemisk påvirkning på plantene gjennom nedbryting. Elvesteinen har sitt opphav på Monaryggen i Mysen, og er derfor et kortreist alternativ til Østfold, Akershus og Oslo.

Steinen kan leveres løst, tippet i henger eller i storsekk.

Vi har følgende fraksjoner tilgjengelig for salg

  • 16 - 30 mm
  • 30 – 60 mm
  • 60 – 90 mm
  • 90 – 150 mm

Utlegging av stein

Stein kan legges ut rett på bakken, på jord eller på drenerende underlag, som for eksempel inntil husvegg. Tykkelsen på steinlaget avhenger av størrelsen man benytter. Jo mindre fraksjon man velger på steinen, jo bedre dekning har man på tynnere sjikt. Det kan være hensiktsmessig å benytte en veiduk under steinen for å forhindre gjengroing av ugras. For å opprettholde et estetisk tilfredsstillende uttrykk er den anbefalt å benytte en løvblåser for å fjerne løv, kongler og annet smuss som ikke hører hjemme i steinbedet.