Gjodsel

For å opprettholde en fin og tett gressmatte, er det viktig å tilføre gjødsel. En plen som får regelmessig gjødsel, opprettholder seg grønnere, friskere, samt har mindre konsentrasjoner av ugras og mose. Ved å tilføre næring legger man til rette for at gresset står sterkere i kampen mot andre ugras.

Gro Power 5-3-1

Gro-Power 5-3-1 er ikke bare et unikt gjødselprodukt, men også et meget godt jordforbedringsmiddel. Med 70 % humus og 15 % humussyrer vil dette produktet bidra til frigjøring av eksisterende næring i jorda, i tillegg til sitt eget bidrag av både makro- og mikronæringsstoffer. Humus fremmer mikrobiell aktivitet, bidrar til bedre jordstruktur, og øker vekstmassens vannhusholdningsevne. Produktet er godt egnet til både grunngjødsling og vedlikeholdsgjødsling, i forbindelse med såing og/eller legging av ferdiggras. Det skal vannes skikkelig etter gjødsling.

SGN: 100
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 200 – 400 kg/ha

Gro-Power 5-3-1

Basert på ammoniumfosfat, urea, kaliumsulfat, magnesium-, jern-, mangan- og sinkoksyd. 15 % humussyrer fra kompost. Inneholder 1 % avspenningsmiddel («penetrerende»).

Næringsinnhold

5,0 % Nitrogen (N)
1,0 % ammonium-N
4,0 % urea-N
1,3 % Fosfor (P)
3,0 % fosforpentoksyd (P2O5)
0,8 % Kalium (K)
1,0 % kaliumoksyd (K2O)
0,5 % Magnesium (Mg)
0,5 % Svovel (S)
1,0 % Jern (Fe)
0,05 % Mangan (Mn)
0,05 % Sink (Zn)

The Andersons 25-5-15 (25-2-13)

NPK-gjødsel med 50 % MUtech™ og mikro

En langsomtvirkende gjødsel til golfbaner, fotballbaner og andre typer park- og plenarealer. 50 % av nitrogenet frigjøres langsomt via mikrobiell nedbryting av metylenurea (MUtech™), noe som gjør produktet godt egnet til så vel vedlikeholdsgjødsling som grunngjødsling (8-12 ukers frigjøring). Produktet inneholder mikronæring, noe som gjør Andersons 25-5-15 til et tilnærmet komplett produkt hva angår langsomtvirkende gjødsel til sandbaserte grasarealer.

SGN: 125
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 250 kg/ha

Andersons-25-5-15

Basert på ammoniumfosfat, urea, metylenurea, kaliumsulfat, jern-, kobber-, mangan- og sinkoksyd, samt jern-, kobber-, mangan- og sinksulfat.

Næringsinnhold

14,0 % Nitrogen (N)
5,5 % ammonium-N
8,5 % urea-N (hvorav 8,4 % fra PCSCU)
6,1 % Fosfor (P)
14,0 % fosforpentoksyd (P2O5)
11,7 % Kalium (K)
14,0 % kaliumoksyd (K2O)
5,6 % Svovel (S)
1,0 % Jern (Fe)
0,1 % Kobber (Cu)
0,1 % Sink (Zn)
0,05 % Mangan (Mn)