Ferdigplen

Etter at grunnarbeidet er ferdig vil gresset ankomme på pall i ruller à 1 m2. Ferdigplenen legges langs arealets lengste rette kant. Når den første lengden er lagt, vil påfølgende lengder legges forbant, for å forhindre tversgående skjøter som lettere kan tørkes ut. Hvis man er avhengig av å tråkke på gresset, er det lurt å bruke en planke for å fordele vekten, slik at det ikke blir dype spor i gresset.

Gresset har en tykkelse på 1,5 – 2 cm. Skal gresset tilpasses en kantstein eller omkringliggende belegg, bør jorda derfor avrettes 1,5cm under kanten. Jorda vil kunne komprimere seg selv, hvis ikke komprimering av underlaget er gjort godt nok i etableringsfasen

Gresset vil måtte kunne tilpasses når man støter på eventuelle hindringer, når man legger. Gresset kan tilskjæres ved å benytte en kniv, eller spade. En isolasjonskniv eller en gammel brødkniv er gode verktøy som egner seg spesielt godt til dette formålet.

Etter gresset er lagt må plenen vannes. En viftespreder er et godt alternativ, for å sørge for jevn fordeling. Vanning starter i det lengst indre hjørnet av arealet, slik at vanningssprederen kan flyttes ved å dra i vannslangen uten unødvendig tråkk på arealet. Rikelig mengde vann tilført kan lett determineres ved å løfte på hjørner for å bekrefte at vann har trukket gjennom ferdigplenen og ned i underlaget. Gresset skal ha jevn tilførsel av fuktighet de første 14 dagene av etableringstiden. Frekvensen av vanning avhenger av årstiden gresset blir lagt på. Om vår og sommer, vil det være nødvendig med daglig vanning, mens om høsten vil man kunne vurdere å redusere vanningsfrekvensen til annenhver dag eller sjeldnere.

Det er mer effektivt å vanne om kvelden, når det er mindre fordamping, under kjøligere temperaturer.