Ferdigplen

Når man skal legge ferdigplen, er det viktig å gjøre de riktige forberedelsene. Det øverste jordlaget bør være en porøs vekstmasse, med en jevn fordeling av silt, sand og leire. Er jorda hard og komprimert, kan det være hensiktsmessig å benytte en jordfreser eller tilføre en lettere vekstmasse og eller kompost, for å sørge for god plantevekst.

Når man legger ferdigplen, skal plenen anlegges på et lett komprimert såbedd. Etter at eventuelle jordabeidingstiltak er gjennomført, er det anbefalt å slodde jorda, for å fjerne eventuelle ujevnheter. Alle steiner som er større en golfballer bør fjernes fra overflaten. Når overflaten er jevn og porøs, er det hensiktsmessig å komprimere underlaget med enten føtter, en planke eller en trommel.

pH måler jordas surhetsgrad. Hvis jorda er veldig sur, kan plantene slite med å ta opp enkelte næringsstoffer. I slike tilfeller er det nødvendig å tilføre kalk. Kalk kan rakes inn i underlaget, og vil sørge for at jordas pH øker. Som en tommelfinger-regel kan 15kg kalk være egnet mengde å tilføre jorda ved nyetablering, hvis kalking av jorda tidligere ikke har vært opprettholdt. Vedlikeholdskalking av underlaget etter at plenen er etablert kan gjennomføres årlig, og bør tilføres tidlig på våren i mindre doser.

Næringsstoffer i form av gjødsel bør tilføres underlaget før plenen legges. 4 kg / 100 m2 med langsomtvirkende gjødsel bør tilføres før legging. Plensorter som blir brukt i våre blandinger er næringselskende, som betyr at gresset ønsker til stadighet å få tilført næring gjennom vekstsesongen etter etablering. 2,5kg / 100m2 langsomtvirkende gjødsel vil bidra til at man opprettholder en flott bruksplen, som står sterkt i kampen mot både mose og ugras.