Ferdigplen

Siden 1989 har Østfold Gress produsert ferdigplen i Rygge og på Jeløy utenfor Moss. Plenen blir dyrket i et av de beste landbruksdistrikter i landet. Klimatisk har vi muligheten til å høste fra tidlig om våren helt til desember. Vårt hovedmarked er over hele Østlandet, hvor vi leverer til fotball, golf, anleggsgartnere og private.

Artene vi bruker er spesifikt valgt på bakgrunn av NIBIO sine anbefalinger, basert på sortsforsøk under norsk klima. Vi dyrker ferdigplen med forskjellig sammensetning til forskjellige formål. Skal gresset legges i hagen, eller på en fotballbane, kan dette skreddersys etter arter og sorter, for å kunne tilfredsstille kravene som stilles til plantematerialet.

Ferdigplen kan leveres som «smårull» eller «storrull». «Smårull» blir levert i ruller à 1 m2, hvor 80 m2 stables på en pall. Gresset rulles ut for hånd, og kan enkelt legges for personer uten erfaring, eller tidligere kjennskap til ferdigplen. «Storrull» er ruller à 15 m2 som blir lagt med store maskiner. Denne type ruller er ment for store arealer, på minst 500 m2, og krever en større grad av erfaring, for å kunne bli lagt hensiktsmessig. «Storruller» er best egnet på idrettsplasser og store områder/parker.