Drenslosning

Vi tilbyr ND X20 som dresnløsning for grønne tak. Produktet bygger 2 cm og holder omtrent på 3.5 liter væske pr m2 for å passe på at vegetasjonen har en vannreserve ved tørre perioder.

ND X20 er designet for å bære et substratlag fra 6 - 12 cm, og tåler inntil 270 kPa.

Drensløsningen kan brukes på overflater med helning fra 0.6° (tilsvarer fall på 1 cm pr 100 cm) til 15°.