Bark

Bark benyttes som dekkmateriale i bed og skråninger og kan være et glimrende supplement i et grøntanlegg. Bark hindrer vekst av ugress, og brytes ned til jord over tid. Ved bruk av bark i nær tilknytning til trær, sørg for at plantene får tilstrekkelig næring. Barken vil bruke næring for å brytes ned til jord, som kan gå på bekostning av plantevekst. Benytt gjerne en barkduk under barken, for å gi god dekning. Vi leverer både gran- og furubark i fin eller grov struktur.

Bark er et 100% nedbrytbart produkt som er et overskudd i foredling av tømmer og er dermed et bærekraftig alternativ til geosynteter i norske grøntanlegg.

Bark kan leveres i bulk eller i storsekker à 1000 liter.

Hvordan legge bark

Barkduk

Ved anleggelse av bark, bør man avgjøre om man ønsker å benytte barkduk for å redusere etablering av ugras. Barkduken tilpasses området og eksisterende beplantning, ved å benytte en kniv. Husk at trær og planter ikke skal ha dekkmateriale oppover rothals og stamme, så barkduk og bark må anlegges ved basis av plantene som finnes i bedet.

Grovbark

Bark anlegges i bed med 5-10cm tykkelse. Grovbark har en grovere struktur, som gjør at den binder bedre i brattere terreng. Som følge at fibrene er større kreves et tykkere lag for å få god dekning. Grovbark har et høyere innhold av flis, som betyr at den har lengre nedbrytningstid enn finbark/grovbark. Egnete plasser for grovbark, er ekstensive plantearealer, med lav grad av vedlikehold.

Finbark

Finbark/prydbark har en mindre kornfordeling enn grovbark, og man kan derfor opparbeide god dekning med tykkelser opp til 5 cm. Finbark/prydbark har et fottere uttrykk enn grovbark, og inneholder mindre flis, som gjør den raskere nedbrytbar. Finbark egner seg i plantebed, med større grad av vedlikehold. Finbark bør suppleres årlig, og kan anlegges i ekstensive eller intensive områder.