Gressarmering

Grus- og gressarmering er et godt alternativ for stabilisering av gress og grusarealer. Armering benyttes til parkeringsplasser og tilkomstveier for nødetater gjennom parkanlegg. Grus og gressarmering kan benyttes i parkanlegg, på golfbaner og på store parkeringsplasser, hvor man ønsker et permeabelt dekke for å kunne opprettholde en funksjon for fordrøying og opptak av vann.

Armeringsmattene kan fylles med grus eller såes med gress. Når armeringen er fylt med enten grus eller gress, vil synligheten av armeringen reduseres.

Teknisk beskrivelse
Størrelse (m2) 1
Formater (cm) 100 x 100 x 5
Vekt 8,5 KG/m2
Bæreevne 150 tonn/m2
Materiale 100% resirkulert polyetylen
gressarmering-1
gressarmering-2